Informace o publikaci

Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen

Název česky Malý derivační valenční slovník k některým centrálním nosičům valence v němčině a češtině
Autoři

MUZIKANT Mojmír WAGNER Roland Anton

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Předkládaný ‚Malý kontrastivní německo-český valenční slovník‘ prezentuje vybraná slovníková hesla ve srovnání němčiny s češtinou, přičemž dominantní je část německá. Materiálově slovník vychází z autentických dokladů čerpaných z českých a německých elektronických korpusů. Zvláštností zpracování je, že každé slovníkové heslo prezentované základovým slovesem je podloženo valenčním rámcem, jehož aktanty jsou blíže určeny v rovině sémantických rolí, kategoriálních příznaků a morfosyntaktických rysů. Protože se jedná o derivační slovník, je brán zřetel nejen na valenční chování sloves, ale také na realizaci valence u odvozených dějových substantiv. Popsané charakteristiky valenčních vlastností základových sloves a jejich derivátů jsou doplněny názornými příklady z korpusového materiálu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info