Informace o publikaci

The Recent Developments of International Arbitration in the European Regulatory Space

Název česky Recentní vývoj mezinárodní arbitráže v evropském regulatorním prostoru
Autoři

NOVÝ Zdeněk WARWAS Barbara

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola se věnuje současnému vývoji v oblasti mezinárodní arbitráže v dosahu práva Evropské Unie. Kapitola má 2 části. První se zaměřuje na kritiku rozsudku SDEU ve věci Achmea. Druhá se zaměřuje na otázku tzv. vnější versus vnitřní dimenze evropského soukromého práva ve vztahu k arbitráži.