Informace o publikaci

Progressive multifocal leucoencephalopathy - epidemiology, immune responbse, clinical dofferences, treatment

Název česky Progresivní multifokální leukoencefalopatie - epidemiologie, imunitní odpověď, klinické rozdíly, léčba
Autoři

SNOPKOVÁ Svatava ŠTOURAČ Pavel FAŠANEKOVÁ Lenka MIHALČIN Matúš HAVLÍČKOVÁ Kateřina SVAČINKA Radek VOLFOVÁ Pavlína SNOPEK Petr HUSA Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova cellular imunity; cD4/CD8 ratio; HIV; multiple sclerosis; progressive multifocal leukoncephalopathy
Popis Progressive multifocal encephalopathy (PML) is a severe disease of central nervous systém with very hogh mortlity. It is caused by JVC virus with high seropravalence, at up to 80%. Development of PML is typically opportunistic, particularty in AIDS and usually affects patient with profound immunodeficiency.