Informace o publikaci

Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem : Sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ProInflow
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-5
Doi http://dx.doi.org/10.5817/ProIn2019-1-5
Klíčová slova Fucik's badge; mass work with the reader; socialism; communism; libraries
Popis Účel - Předložená studie sleduje vztah knihoven jako vzdělávacích institucí, které mají za cíl formovat širokou skupinu čtenářů. Snaží se ukázat jisté prameny této sociálně pedagogické praxe v prvním knihovním zákonu a následně sleduje – na konkrétních příkladech, ale také na širším historiografickém konceptu – vztah fenoménu masové práce se čtenářem v kontextu edukace různých cílových skupiny, především mladých čtenářů, dělníků a rolníků. Design/metodologie/přístup – Ve studii vycházíme z archivních výzkumů, které provádějí po mnoho let naši studenti v rámci sledování dějin konkrétních knihoven. Tato zjištění pak analyzujeme na základě studia obecně historických pramenů a legislativních změn. Výsledky – Studie tvůrčím způsobem sleduje to, jak se masová práce se čtenářem, jako jistý sociálně-pedagogický projekt uplatila v konkrétních knihovnách a to, v jakém legislativě-hodnotovém rámci k těmto aktivitám docházelo. Originalita/hodnota – Fenomén masové práce se čtenářem bývá zkoumán optikou sociologickou nebo historiografickou, námi zvolené pojetí kombinující legislativní, sociálně-pedagogické a historiograficky regionalistické pojetí nabízí nové perspektivy a možnosti interpretace studovaných fenoménů v konkrétních knihovnách.