Informace o publikaci

Geomagnetic properties of granitoids from the Slavkov terrane (Brunovistulicum) influenced by metasomatic transformation of paramagnetic to ferromagnetic phases

Název česky Geomagnetické vlastnosti granitodních hornin Slavkovského teránu (Brunovistulicum) ovlivněné metasomatickou přeměnou paramagnetických fází na feromagnetické
Autoři

KUBEŠ Martin LEICHMANN Jaromír CHLUPÁČOVÁ Marta

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Mineralogicky-metasomatická přeměna, detailně charakterizovaná na studovaných granitoidních varietách východního komplexu brněnského masivu, patrně měla značný dopad na geomagnetické vlastnosti celé východní části Brunovistulika (slavkovský terán), který vytváří rozsáhlé regionální magnetické anomálie v podloží mladších sedimentárních jednotek Západních Karpat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info