Informace o publikaci

Etika vědecké práce

Autoři

VEČEŘA Miloš

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola nejprve charakterizuje etické aspekty vědecké a výzkumné činnosti a ukazuje tendence ke komodifikaci vědecké činnosti. Vědecká činnost nabývá tržní charakter a tlak na její výstupy vede k etickým prohřeškům. Reakcí je snaha o prosazení etiky do vědecké práce formou přijímání etických kodexů ve vědeckých institucích a zesílení kontroly dodržování zásad etiky vědecké práce. Kapitola zdůrazňuje důležitost výchovy k etice vědecké práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info