Informace o publikaci

§ 36 [čestné občanství obce a ceny obce] až § 37 [sídla orgánů státu a kraje v obci]

Autoři

POTĚŠIL Lukáš

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola je komentář § 36, 36a a 37 zákona o obcích ohledně čestných občanů obcí, cen obcí a sídel orgánů kraje a státu v obcích.