Informace o publikaci

§ 66d [druhy přestupků]

Autoři

POTĚŠIL Lukáš

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola je komentář § 66d zákona o obcích ohledně skutkových podstat přestupků.