Informace o publikaci

Uncovering the Relationship Between the Big Five and Populist Attitudes at the Level of Sub-dimensions

Název česky Analýza vztahu Big Five a populistických postojů na úrovni subdimenzí
Autoři

DOSTÁLOVÁ Veronika HAVLÍK Vlastimil HRBKOVÁ Lenka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Paper analyzuje vztah mezi facetami Big Five a dimenzemi populistických postojů za využití nových dat z České republiky.
Související projekty: