Informace o publikaci

Věznice Světlá nad Sázavou: vlivy na město a postoj místních obyvatel

Autoři

ŠERÝ Ondřej HONSNEJMANOVÁ Irena KREJČÍ Ondřej SVOBODOVÁ Vendula

Druh Článek ve sborníku
Konference XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova prison; identification of influences; attitude of the locals; local / regional development; Světlá nad Sázavou
Popis Předkládaný příspěvek se věnuje tématu vlivu významného ekonomického subjektu na rozvoj obce či města / regionu, v němž působí. Konkrétně se jedná o případovou studii ženské věznice ve městě Světlá nad Sázavou, která je specifickým příkladem, jelikož v sobě silně obsahuje také otázku bezpečnosti. Cílem příspěvku je za prvé identifikovat vlivy věznice na město / region a za druhé provést hodnocení postojů místních obyvatel vůči přítomnosti věznice. K naplnění prvního cíle byla využita analýza veřejně dostupných informací o věznici a proveden semistrukturovaný rozhovor se zástupcem vedení věznice, v případě druhého cíle pak bylo provedeno dotazníkové šetření mezi místními obyvateli staršími 15 let. Věznice představuje druhého nejvýznamnějšího zaměstnavatele ve městě, odsouzené pak zdroj relativně levné pracovní síly pro místní podniky. Místní obyvatelé kladně hodnotí také využití areálu bývalé školy v přírodě, více než 90 % obyvatel města se cítí bezpečně. Negativně hodnotí přítomnost věznice jen necelá pětina obyvatel. Obecně lze označit postoj obyvatel jako neutrální pozitivní.
Související projekty: