Informace o publikaci

Identifikace globálních trendů v cestovním ruchu a jejich vliv na udržitelnost destinace

Autoři

NOVOTNÁ Markéta GRAJCIAROVÁ Lenka POLEHŇA Dominika

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-58
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-58
Klíčová slova tourism; sustainability; megatrends
Popis Příspěvek se zaměřuje na problematiku udržitelnosti destinací cestovního ruchu, které se z důvodu své prostorové odlišnosti potýkají s rozmanitými problémy způsobovanými výskytem různých globálních trendů. Za účelem zjištění konkrétních přístupů k řešení aktuálních dopadů na udržitelnost destinací je však nejprve nezbytné identifikovat samotné globální trendy, které se v současnosti projevují v cestovním ruchu. Cílem příspěvku je proto poskytnout ucelený přehled, na jehož základě je možné kategorizovat klíčové globální trendy a analyzovat jejich potenciální vliv na udržitelnost destinací. Za tímto účelem je provedena kompilace vybraných mezinárodních studií. S využitím analyticko-syntetických metod dochází následně k identifikaci významných trendů, jejich utřídění a utvoření specializované databáze, jejíž součástí je i vyhodnocení očekávaných dopadů na destinace, potažmo na jejich infrastrukturu, nabízené služby a produkty. Dle metodiky OECD jsou trendy rozčleněny do čtyř základních kategorií – lidé, planeta, produktivita a funkční rámec. Vzhledem k provázanosti trendů je však možno uplatnit vícehlediskovou kategorizaci. Při vyhodnocování dopadu je proto nutné vzít v úvahu tuto propojenost a vzájemnou ovlivnitelnost trendů. Závěrem je nastíněna volba modelových destinací vzhledem k výskytu identifikovaných trendů a jsou navrženy další výzkumné postupy ve vztahu k udržitelnosti destinací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info