Informace o publikaci

Crystallographic study of nanostructured thermoelectrics based on Ag-Cu-S ternary system

Logo poskytovatele
Název česky Krystalografická studie nanostrukturovaného termoelektrika na bázi ternární soustavy Ag-Cu-S
Autoři

SOPOUŠEK Jiří DRENČAKOVÁ Dáša BROŽ Pavel BURŠÍK Jiří

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Nanostrukturované sloučeniny založené na systému AgCuS jsou považovány za levné kandidáty termoelektrických materiálů se zlepšenou tepelnou stabilitou. Nano prášek AgCuS (NP) byl připraven z dusičnanu stříbrného, dusičnanu měďnatého a sirného prášku v rozpouštědle tetraethylenglykolu (TEG) redukčním činidlem (NaBH4). Velikost částic vzorků AgCuS byla charakterizována metodou dynamického rozptylu světla (DLS). Průměrné hydrodynamické velikosti vzorků nanočástic byly mezi 20 a 80 nm. Vzorky byly zkoumány také skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) a dalšími metodami. Obsahy Au, Cu a S byly analyzovány indukčně vázanou plazmovou atomovou emisní spektroskopií (ICP-OES). Rozdíl mezi hmotností suchého vzorku po přečištění a hmotnostním součtem analyzovaných druhů byl považován za hmotnost povrchově zakotvené organické hmoty. Složení vzorků je uvedeno v textu. Prášková rentgenová difrakce (XRD) byla použita pro fázovou identifikaci vzorků. Souběžné fáze identifikované v nanostrukturovaných AgCuS prášcích ve stavu připraveném syntézou jsou v textu. Fáze, které lze nalézt v rovnovážném objemovém AgCuS fázovém diagramu, byly převzaty z literatury. Nesoulad mezi nanostrukturovanými a vzorky v rovnovážném stavu lze nalézt. Je diskutována úloha velikosti částic vzorků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info