Informace o publikaci

Stature Estimation from the Hand Length: Testing Cross-Population Methods

Název česky Odhad výšky postavy z délky ruky: Testování transpopulačních metod
Autoři

INGROVÁ Pavlína KRÁLÍK Miroslav BÁRTOVÁ Věra ČUTA Martin GRASGRUBER Pavel BOKŮVKA Dominik

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologia integra
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AI2019-1-7
Klíčová slova hand length; body height; stature estimation; regression equations; Reduced Major Axis regression method; average regression coefficients
Popis Délka ruky je vhodným tělesným rozměrem pro odhad výšky postavy ve forenzní antropologii. Takový odhad výšky postavy je však vždy ohrožen populační specifitou běžně užívaných regresních rovnic vypočítaných metodou nejmenších čtverců. Na základě dříve publikovaných statistických parametrů (průměrné hodnoty délky ruky a výšky postavy, regresní koeficienty) z 87 publikovaných studií (212 populačních vzorků) jsme metodami průměrování regresních koeficientů a redukované hlavní osy vytvořili soubor nových transpopulačních rovnic pro odhad výšky postavy z délky ruky. Následně jsme ověřovali přesnost odhadů z těchto nových rovnic na pěti referenčních vzorcích z české, slovenské a bosenské populace a porovnali jejich výsledky s výsledky modelu metody nejmenších čtverců, vyvinuté na českém vzorku. Výsledky ukázaly, že navržené transpopulační rovnice nejsou vhodné pro odhad výšky postavy z délky ruky, pokud nejsou omezeny např. na geograficky užší populační skupinu (v naší studii Evropané slovanského původu). Principiálně obdobné konsekvence doporučujeme zvážit také u odhadů u délek kostí při hodnocení výšky postavy na základě forenzních nálezů skeletu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info