Informace o publikaci

(Ne)vinné lži na lavici obžalovaných aneb trestné činy, jichž se může obviněný dopustit lhaním

Autoři

PROVAZNÍK Jan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin advokacie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova accused; defense counsel; lies; false accusation; defamation
Popis Tento článek analyzuje některé specifické trestné činy, které přichází na přetřes, ptáme-li se, zda určité nepravdivé vyjádření obviněného může být trestněprávně postižitelné. Těmito specifickými trestnými činy jsou křivé obvinění, pomluva, poškození cizích práv a podvod, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku a tzv. hate speech. Tento článek se věnuje jednotlivým zmíněným trestným činům a usiluje o vymezení podmínek, za nichž mohou být obviněným spáchány.
Související projekty: