Informace o publikaci

„Ale hlavně, když se to trénuje“: Výcviková profesionalita a primární profesní identita sociální práce

Autoři

KAŇÁK Jan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis sociální práce|Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
WWW http://socialniprace.cz/soubory/sp3-2019_content-and-abstracts-190629141914.pdf
Klíčová slova social work, trained professionalism, primary identity, borders of profession
Popis Stať se zabývá definováním výcvikové profesionality a jejího dopadu na primární profesní identitu sociální práce.
Související projekty: