Informace o publikaci

Drnholec (okr. Břeclav)

Autoři

PŘICHYSTAL Antonín TRAMPOTA František

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Přehled výzkumů
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60-1_2018_neolit.pdf
Klíčová slova Drnholec; Lengyel; stone tools
Popis Výsledky povrchového průzkumu v lokalitě Drnholec - Mrchoviště, neolitická komponenta.
Související projekty: