Informace o publikaci

Ivan Blatný a (re)konstrukce jeho místa v české kultuře

Autoři

KOTÁSEK Miroslav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek analyzuje básnickou tvorbu Ivana Blatného vzniklou v anglické emigraci. Zabývá se autobiografičností Blatného básní, jeho specifickým nakládáním se jmény a pamětí. Analyzuje způsob, jímž česká kultura reagovala na jeho emigraci, stejně jako to, jak si jej po r. 1989 opětovně přisvojila.