Informace o publikaci

Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. Výzkumný projekt

Autoři

VIKTORIN Jan

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Předkládaná monografie se zabývá analýzou podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základních škol v Břeclavi. Teoretická část práce je rozčleněna do dvou kapitol. Zaměřuje se na oblast individuální podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Empirická část obsahuje výzkumný projekt. Třetí kapitola charakterizuje cíle výzkumného šetření, použitou metodiku výzkumu a charakteristiku výzkumného souboru. Ve výzkumném šetření jsou analyzovány rozhovory, které jsou zpracovány do kauzálních sítí. Čtvrtá kapitola obsahuje závěry výzkumného projektu, diskuzi a doporučení pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info