Informace o publikaci

Museum work with gifted schoolchildren: Geology olympiad in the Czech Republic

Název česky Práce s nadanými žáky v muzeu: Geologická olympiáda v České republice
Autoři

PEŠKOVÁ Jitka JAGOŠOVÁ Lucie

Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Muzea mají školám co nabídnout, nadstavbou je především možnost objektového učení, ve kterém nemají muzea díky svým sbírkám většího konkurenta. Současně mohou věnovat větší podporu žákům nadaným v těch oborech, které jsou v muzeích zastoupeny. Muzea tedy díky svým sbírkovým předmětům hrají na poli objektového učení velkou roli a je třeba to transparentně ukázat. Užší spolupráce, nad běžný rámec školních návštěv edukačních programů, se muzeím v České republice v současné době daří například díky Geologické olympiádě. Jedná se o předmětovou soutěž pro žáky základních a středních škol ve znalostech geologických disciplín.