Informace o publikaci

SPOLU : Průvodce domácím vzděláváním v České republice

Autoři

KAŠPAROVÁ Irena

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Populárně-naučná kniha představuje fenomén domácího vzdělávání, tak jak je od roku 1989 praktikován v České republice. Chcete učit své dítě doma? Zajímá vás, odkud se myšlenka domácího vzdělávání vzala? Přemýšlíte o tom, co vede rodiče k tomu, aby učili své děti doma? Toužíte nahlédnout do domovů domácích vzdělavatelů a zjistit, jak své děti doma učí? Pak je tato publikace právě pro vás. Kniha je rozdělena do tří částí. První třetina přináší praktické informace pro ty, kteří o domácím vyučování pro sebe a své děti uvažují. Poradí, pro koho je tento způsob vzdělávání dobrý, co si uvědomit před tím, než se pro něj rozhodnu, co je možné očekávat, nebo co je potřeba před nástupem do školy zařídit. Autorka vychází z přesvědčení, že domácí škola je vhodná pro každé dítě, ale zdaleka ne pro každého rodiče. Zodpovězení otázek v první třetině knihy může zajímajícím se rodičům pomoct si uvědomit, kde si právě oni stojí. Druhá část knihy přináší dvě obecná zamyšlení nad tématy, která s domácím vzděláváním úzce souvisí. Jsou jimi vzdělání a dětství. Co je posláním vzdělání? Co má tento proces dítě naučit? A jak vnímám dítě a dětství? Autorka ukazuje, jak jsou tyto dvě kategorie úzce propletené. Podle toho, kdo je podle mě dítě a jak vnímám sebe jako dospělého v životě dítěte, budu volit i vhodnou vzdělávací strategii, kterou chci na dítě působit. Rozkrývána je zde provázanost mezi kulturou, filozofií, náboženstvím a vírou západního světa, odkud teorie moderního vzdělávání pochází a odkud se šíří i za jeho hranice. Poslední část knihy je věnována třem případovým studiím ze života domškoláků v Čechách a na Moravě. Seznámíte se zde se Zelenými, kteří žijí bez hodin, ve vlastnoručně vyrobeném domě, blízko přírodě; se Svobodovými, kteří v domácím vzdělávání našli svobodu spolutvořit a přebírat zodpovědnost za budoucnost vlastních dětí a s Novými, pro které domácí škola znamenala únik z bezvýchodné situace šikany na malé venkovské škole. Domškoláci mají různé motivy a důvody pro svou praxi a kniha přináší alespoň malou ochutnávku tohoto alternativního životního stylu. Kniha je určena pro zajímající se rodiče současných i případných budoucích domškoláků. Autorka čerpá z vlastního dlouhodobého výzkumu i života. Je maminkou čtyř dětí, které vzdělávala doma, zároveň vede studijní program Sociální antropologie na Masarykově univerzitě v Brně, kde se tématu domácího vzdělávání věnuje i profesně posledních deset let. Kniha je opatřena tematickým i jmenným rejstříkem a seznamem odborné použité literatury pro další bádání čtenářů.