Informace o publikaci

Cave microclimatology: diurnal variations in aerosol particle concentrations

Název česky Mikroklimatologie jeskyně: diurální variace v koncentracích aerosolových částic
Autoři

FAIMON Jiří LIČBINSKÝ Roman LANG Marek ÜBERHUBEROVÁ Jarmila HEBELKA Jiří

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theoretical and Applied Climatology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-019-02776-1
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00704-019-02776-1
Klíčová slova aerosol particle; diurnal variation; dynamic model; cave microclimate; cave airflow; size distribution
Popis Na základě případové studie ve speleoterapeutické Císařské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) bylo studováno chování jeskynního aerosolu. Velikostní distribuce aerosolových částic ukázala atypické tvar s převahou částic v nukleačním módu. Počet částic osciloval diurnálně s amplitudou 1935 cm-3 (nanočástice v rozmezí 6-154 nm) a 436 cm-3 (submironové částice v rozmezí 154-942 nm). Toto chování bylo simulováno pomocí zjednodušeného dynamického modelu. Při optimalizaci modelu bylo zjištěno, že část aerosolových částic (především submikronové částice) byla dopravena do jeskyně z venkovní atmosféry ventilací jeskyně (řízena venkovní teplotou) s přispěním venkovního větru a dopravy. Další část částic (především nanočástice) pravděpodobně pocházejí přímo z jeskyně. Prezentovaná zjištění by mohla být důležitá pro lepší pochopení faktorů řídících mikroklima jeskyně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info