Informace o publikaci

Implementation of prevention of chronic non-communicable diseases in health education in elementary schools in the Czech Republic

Název česky Implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice
Autoři

SLANÁ REISSMANNOVÁ Jitka

Druh Článek ve sborníku
Konference New methods and technologies in education, Research and practice
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://didmattech.truni.sk/2019/proceedings/#contents
Klíčová slova Chronic non-communicable diseases; prevention; Framework educational programme for elementary education; textbook; health education;health literacy; methodological material
Popis Chronické neinfekční choroby (neboli choroby hromadného výskytu, dříve označované jako civilizační onemocnění) souvisí s nezdravým životním stylem a patří v současné době k častým onemocněním. Kardiovaskulární a nádorová onemocnění jsou v České republice nejčastější příčinou úmrtí. Rodina a škola hrají hlavní roli v primární prevenci těchto onemocnění. Výchova ke zdraví je klíčovým předmětem, který může mít zásadní vliv na růst zdravotní gramotnosti populace a snížení výskytu těchto nemocí. V textu jsou představeny výsledky analýzy učebnice výchovy ke zdraví a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve vztahu k prevenci chronických neinfekčních chorob, dále jsou představeny vybrané projekty, které se prevenci těchto onemocnění věnují a metodické materiály, které obsahují didaktickou transformaci dané problematiky.