Informace o publikaci

Přímý vliv veřejného ochránce práv na rozhodovací činnost Ústavního soudu v oblasti ochrany životního prostředí

Autoři

CHAMRÁTHOVÁ Anna

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Opean access časopisu
Klíčová slova Public Defender of Rights; environment; Constitutional Court
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá způsoby, kterými je veřejný ochránce práv schopen přímo ovlivnit rozhodovací činnost Ústavního soudu v oblasti ochrany životního prostředí. Napřed obecně popisuje konkrétní oprávnění ochránce vůči Ústavnímu soudu, které mu zákon o Ústavním soudu přiznává, a stručně je analyzuje. Jedná se především o jeho možnost vystupovat jako amicus curiae, podat návrh na zrušení právního předpisu jiného než zákona nebo jeho části a stát se účastníkem řízení o zrušení jakéhokoli právního předpisu. V další části článek popisuje konkrétní případy, kdy ochránce svůj přímý vliv na rozhodování Ústavního soudu ohledně otázek ochrany životního prostředí uplatnil. Napřed se zabývá řízeními o ústavní stížnosti, kde možný vliv ochránce v praxi zůstává se stadiu potenciality, a poté pojednává o řízeních o zrušení právního předpisu nebo jeho části. V této části článek rozebírá osm konkrétních případů, kdy ochránce svůj přímý vliv v praxi uplatnil. Je popsáno, jaký způsob přímého vlivu byly uplatněny a jakých otázek se případy týkaly, přičemž je seznatelné, že ochránce se zaměřil spíše na pravomoc územních samosprávných celků vydávat obecně závazné vyhlášky, jejichž obsah se týká životního prostředí, než přímo na ochranu životního prostředí. V závěru se článek zabývá tím, jak může člen veřejnosti iniciovat uplatnění způsobů přímého vlivu ochránce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info