Informace o publikaci

Big Lachman´s lake sediments: role of chemical weathering

Název česky Jezerní sedimenty Velkého Lachmanova jezera: role chemického zvětrávání
Autoři

VAŠINKA Martin KRMÍČEK Lukáš VŠIANSKÝ Dalibor HRBÁČEK Filip

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Velké jezero Lachman (Lachman I) je mělké pobřežní jezero, které se nachází v blízkosti výběžku Cape Lachman a jeho převážný vývoj proběhl v raném až středním Holocénu. Jezerní sediment je složen převážně z Neogenních bazaltů vulkanické skupiny ostrova Jamese Rosse spolu s křídovými sedimentárními horninami a příměsí metasedimentů a granitoidů pocházejících z Antarktického poloostrova. Přítomnost sekundárních minerálů (montmorillonitu a kaolinitu) v sedimentu byla stanovena rentgenovou difrakcí. Jejich původ v sedimentu souvisí s horninami se stejnou mírou zvětrávání jako byla stanovena v jezerním sedimentu Lachmanova jezera. Stupeň chemického zvětrávání v sedimentu z Lachmanova jezera byl stanoven podle chemického indexu alterace (CIA). V okolních neogenních bazaltech odpovídaly hodnoty CIA nezvětralému materiálu, zatímco u ryolitů z období Střední Jury byla nalezena pozitivní korelace mezi indexem zvětrávání CIA a chemickým složením sedimentu. Tyto ryolity pocházejí z Antarktického poloostrova a pravděpodobně byly do jezera transportovány malými ledovci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info