Informace o publikaci

On the interplay between plasma discharge instability and formation of free-standing graphene nanosheets in a dual-channel microwave plasma torch at atmospheric pressure

Logo poskytovatele
Název česky O vzájemném působení mezi nestabilitou plazmového výboje a tvorbou volně stojících grafenových nanosheetů v dvoukanálovém mikrovlnném plazmovém hořáku za atmosférického tlaku
Autoři

TOMAN Jozef JAŠEK Ondřej ŠNÍRER Miroslav KUDRLE Vít JURMANOVÁ Jana

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of physics D: Applied physics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ab0f69
Klíčová slova graphene; nanosheet; carbon; microwave torch discharge; ethanol decomposition
Přiložené soubory
Popis Byl zkoumán vliv vzájemného působení mezi tokem plynu centrálním (Q (C)) a sekundárním (Q (S)) kanálem, jakož i dodávaným mikrovlnným výkonem (P_MW) během syntézy nanoheetů grafenu v konfiguraci dvoukanálové elektrody počas rozkladu etanolu v mikrovlnném plazmovém hořáku za atmosférického tlaku. V dvojkanálové konfiguraci může být plazmový výboj udržován i při vysokých průtocích etanolu díky oddělení argonového pracovního a nosného plynu. Nestabilita plazmového výboje byla ovlivněna hlavně zvýšením průtoku centrálního kanálu ale byl také pozorován menší vliv toku sekundárního kanálu. V závislosti na experimentálních podmínkách se syntetizovaný nanoprášek skládal z amorfního uhlíku a nanokrystalických diamantových nanočástic, defektních uhlíkových nanosheetů nebo několika vrstvových nanosheetů grafenu. Syntetizované nanosheety jsou obdélníkového tvaru s laterální velikostí několika stovek nanometrů a tlusté několik grafenových vrstev, jak ukazuje elektronová mikroskopie. Ramanova a rontgenová fotoelektronová spektroskopie syntetizovaných nanosheetů ukázala dobrý stupeň grafitizace, nízký obsah kyslíku a rostoucí kvalitu grafenových nanosheetů se zvyšující se mikrovlnnou energií. Počet defektů v syntetizovaných nanosheetech mohl být snížen prodloužením zóny růstu grafenu. Zvýšení poměru intenzity emisní čáry C_2 / C korelovalo se snížením počtu defektů ve struktuře nanosheetů grafenu. Dosažený výtěžek konverze ethanolu na grafenové nanosheety byl 8,3%, aniž by to negativně ovlivnilo kvalitu nanosheetů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info