Informace o publikaci

Projekt „Podané ruce“ – terénní screening virové hepatitidy C a dalších infekčních onemocnění.

Autoři

HUSA Petr STEBEL Roman MIHALČIN Matúš

Druh Další prezentace na konferencích
Citace