Informace o publikaci

Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition

Logo poskytovatele
Název česky Kariérová adaptabilita absolventů středních odborných škol a učilišť v období možného přechodu na trh práce
Autoři

HLAĎO Petr LAZAROVÁ Bohumíra HLOUŠKOVÁ Lenka

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/141284
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-3
Klíčová slova career adaptability; school-to-work transition; absolventi; střední odborné vzdělávání
Popis Významný bod na kariérové cestě představuje ukončení střední školy a následný přechod do zaměstnání. Přechod ze školy na trh práce představuje dlouhodobý proces s řadou problémových aspektů. Psychologickými zdroji pro úspěšný přechod ze školy na trh práce je reflektován v multidimenzionálním psychosociálním konstruktu kariérové adaptability. Cílem této studie je zjistit roli vybraných demografických proměnných při predikci kariérové adaptability a čtyř komponent kariérové adaptability (zájem, kontrola, zvídavost a sebedůvěra) u absolventů středních odborných škol a učilišť. Výzkumu se zúčastnilo 3 028 českých studentů přibližně 1 až 2 měsíce před ukončením jejich odborného vzdělávání na středních školách. Respondenti byli ve věku od 18 do 26 let (M = 18,97; SD = 1,09). K měření kariérové adaptability byl použit mezinárodně uznávaný dotazník Career Adapt-Abilities Scale. Z výsledků plyne, že získaná placená pracovní zkušenost ve studovaném oboru, jednorázové nebo opakované využití služeb kariérového poradenství, mužské pohlaví, terciární vzdělání otce a studium maturitního oboru pozitivně predikuje kariérovou adaptabilitu absolventů nebo dílčí dimenze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info