Informace o publikaci

FLORIDI, Luciano (ed.). The Routledge handbook of philosophy of information. Routledge, 2016. 429 s. ISBN 978-1-315-75754-4.

Autoři

ČERNÝ Michal

Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Jednou z nejkomplexnějších knih, která se věnuje informační vědě a má silně filosofický přesah, je nesporně The Routledge Handbook of Philosophy of Information z roku 2016, kterou editoval Floridi. Nabízí pestrou paletu autorů, kteří se v ucelené mozaice věnují otázkám informace: co to vlastně informace je, jakým způsobem můžeme uvažovat o její sémantické nebo pravdivostní hodnotě nebo jakou roli informace hraje v literatuře a dalších oblastech. Jakkoli jsou některé kapitoly spojené s náročnějším logickým formalismem, kniha jako celek představuje přehledné vymezení klíčových témat v informační vědě jako takové a odpověď na otázku, proč by byla chyba oddělovat informační vědu od filosofie. Ta nemá v případě této knihy charakter něčeho odtrženého od života, ale naopak plní velice praktický úkol porozumět světu z jistého obecnějšího syntetizujícího pohledu.