Informace o publikaci

Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR

Autoři

POLČÁK Radim ŠEVČÍK Leoš KOŠČÍK Michal KLODWIG Jakub HOLUB Petr

Rok publikování 2018
Druh Výzkumná zpráva
Popis Obecné nařízení o ochraně osobních údajů klade na vysoké školy a veřejné výzkumné instituce značné nároky po materiální i organizační stránce. Publikace je zaměřena na ochranu soukromí a osobních údajů v oblasti výzkumu. Hlavním účelem této publikace je poskytnout metodickou podporu pro výzkumné organizace, etické komise i jednotlivé výzkumníky. Publikace záměrně nepokrývá ochranu osobních údajů v oblastech vysokých škol, jakými jsou kupříkladu studijní či personální agenda, a to z důvodu snahy o co nejpřehledněji zpracovaný, úzce zaměřený text. Zpracování osobních dat pro vědecké účely je poměrně specifickou problematikou, které se i v rámci GDPR dostává zvláštního zřetele. Publikace identifikuje ustanovení obecného nařízení (GDPR), která jsou relevantní pro oblast výzkumu a podává jejich koncentrovaný výklad ve vztahu k výzkumným činnostem. Díky prvním dvěma kapitolám je publikace přístupná i pro osoby, které doposud nejsou obeznámeny s regulací v oblasti ochrany osobních údajů. Pro čtenáře s pokročilou znalostí je určen zejména výklad následujících kapitol. Snahou autorského je poskytnout metodickou podporu zejména vedoucím výzkumných týmů, při plánování a realizaci výzkumných projektů a navazujících procesech správy výzkumných dat. Tato příručka vznikla v rámci Centrální rozvojového projektu VŠ zaměřujícího se na podporu konzistentní implementace GDPR v prostředí českých veřejných vysokých škol a klade si za cíl poskytnout vodítka pro korektní implementaci GDPR s maximálním využitím výjimek a možností, které jsou pro vědecké účely a akademický projev k dispozici. Text odráží právní stav k 31.12.2018.