Informace o publikaci

Information Obligations and Disinformation of Consumers: Czech Law Report

Název česky Informační povinnosti a desinformace spotřebitelů: Česká národní zpráva
Autoři

SELUCKÁ Markéta ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ Iva LOUTOCKÝ Pavel

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola v knize pojednává o informační povinnosti v případě ochrany spotřebitele kontextu českého soukromého práva s důrazem na aktuální českou i evropskou judikaturu.