Informace o publikaci

Ekonomický pohled na léčbu bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu

Autoři

SEHNALOVÁ Irena ŘÍHOVÁ Barbora DEMLOVÁ Regina

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská farmacie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-and-slovak-pharmacy/2019-2-20/bevacizumab-treatment-in-metastatic-colorectal-carcinoma-an-economic-perspective-113127?hl=cs
Klíčová slova bevacizumab; targeted biological therapy; QALY; metastatic colorectal cancer
Popis Přehled nákladů a nákladové efektivity bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu na národní i mezinárodní úrovni