Informace o publikaci

Śkola a její lidé na křižovatkách

Autoři

RYBIČKOVÁ Marta PROCHÁZKA Miroslav VÍTEČKOVÁ Miluše ŽLÁBKOVÁ Iva

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace