Informace o publikaci

Zhodnocení neurologických nálezů u pacientů operovaných pro metastatické postižení páteře

Autoři

PEŠEK Jan REPKO Martin GROSMAN Radim CHALOUPKA Richard

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://achot.cz/detail.php?stat=325
Klíčová slova metastasis, neurological deficit, Tomita score, Frankel classification.
Popis PURPOSE OF THE STUDY: V práci předvádíme soubor pacientů operovaných na našem pracovišti pro metastatické postižení páteře, u kterých sledujeme vývoj neurologického nálezu vzhledem k počátečnímu postižení a ke zvolenému typu operace. MATERIAL V letech 1989-2007 jsme na našem pracovišti chirurgicky ošetřili 748 pacientů s nádorovým postižením páteře. Z tohoto souboru se u 380 pacientů jednalo o metastatické postižení. Součástí předoperačního vyšetření bylo i neurologické vyšetření, kde byla použita Frankelova klasifikace. METHODS: Dle rozsahu postižení objektivizovaného dle Tomity byl zvolen rozsah operačního výkonu (biopsie, posterolaterální dekomprese, posterolaterální dekomprese a stabilizace, somatektomie, vertebrektomie (spondylektomie)). Hodnotili jsme neurologický nález před operací, v pooperačním období a při následné kontrole. RESULTS: Z 368 hodnocených pacientů byli dle Frankela předoperačně 4 klasifikováni jako A, 24 pacientů jako B, 99 pacientů jako C, 82 pacientů jako D a 159 pacientů jako E. Pooperačně byly počty v jednotlivých skupinách následující: 6 pacientů Frankel A, 27 pacientů B, 78 pacientů C, 79 pacientů D a 178 pacientů Frankel E. Peroperačně došlo ke zhoršení o 3 stupně Frankelovy škály u 2 pacientů, o 2 stupně u 3 pacientů a o 1 stupeň u 17 pacientů, ke zlepšení o 1 stupeň došlo u 57 pacientů, o 2 stupně u 10 pacientů a o 3 stupně u 2 pacientů. U 23 pacientů s provedenou biopsii nastalo zlepšení neurologického nálezu u 1 pacienta (4,3%), zhoršení také u 1 pacienta (4,3%). U 85 pacientů ošetřených posterolaterální dekompresí nastalo zlepšení u 25 pacientů (29,4%), zhoršení u 2 (2,4%). U 73 pacientů s posterolaterální dekompresí a stabilizací došlo ke zlepšení neurologického nálezu u 15 pacientů (20,5%) a zhoršení u 6 (8,2%). U 84 pacientů se somatektomii nastalo zlepšení u 15 pacientů (17,9%) a zhoršení u 5 pacientů (6,0%) a u skupiny 103 pacientů, kde byla provedena vertebrektomie došlo ke zlepšení u 13 pacientů (12,6%) a zhoršení u 8 pacientů (7,8%). Na kontrolu, která byla v průměru 15 měsíců od operace se dostavilo 205 pacientů (55,7%) a u nich byl dále neurologický nález zlepšen u 16 pacientů (7,8%) a zhoršen u 8 pacientů (3,9%) oproti pooperačnímu stavu DISCUSSION: Porovnání výsledků s literárními údaji je velmi obtížné, protože se v různých pracích liší jak kritéria indikací k operaci, tak i zvolený způsob ošetření metastáz. Zlepšení neurologického nálezu bylo dosaženo u 69 pacientů (18,8%). CONCLUSIONS: Metastatické postižení axiálního skeletu je závažnou diagnózou. Bolesti páteře bývají často prvním projevem nádorového onemocnění. Dle rozsahu postižení páteře, origa a rozsahu nádorového onemocnění ( objektivizovaného dle Tomitova skórovacího systému) je nutno zvážit zda operovat a zda volit radikální či pouze paliativní výkon. Velmi důležitá je také multioborová spolupráce jak předoperačně, tak také při následné pooperační onkologické péči o nemocného pacienta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info