Informace o publikaci

Případ Dominikán Domaslav opět otevřen

Autoři

WEISSAR Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy filologické
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.ics.cas.cz/upload/__files/LFsum142_1a2_Weissar.pdf
Klíčová slova Domaslaus; Poetics Analysis; Sequence; Spiritual Lyrics
Popis Příspěvek reviduje teze Antonína Škarky a Hany Vlhové-Wörner týkající se dominikána Domaslava a jeho údajné básnické školy. Předně upozorňuje na dva dosud opomíjené prameny, jež dokazují, že Domaslav skutečně žil již ve 2. polovině 13. století. Následně přináší detailní poetologickou analýzu souboru sekvencí českého původu připsaných Škarkou Domaslavově "škole". Komparací formálních kvalit, způsobu práce básníka s předlohou a využití básnických prostředků a narativních technik dochází autor k závěru, že daný soubor sekvencí je natolik různorodý, že si jej lze stěží představit jako dílo jednoho autora. Kromě sekvence, která obsahuje Domaslavovo jméno v akrostichu, by mu snad (nebo jeho žákovi) bylo možné připsat jen dvě další sekvence. Ostatní pravděpodobně vznikly v okruhu svatovítské katedrály.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info