Informace o publikaci

Když genetika mlčí: morfologická analýza trusu netopýrů

Autoři

BLAŽEK Ján KONEČNÝ Adam BARTONIČKA Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Molekulárně genetické metody procházejí velmi rychlým vývojem a často nahrazují pracnější a méně atraktivní metody. Při studiu potravní ekologie netopýrů je používána především morfologická analýza trusu, která je v současnosti nahrazována metagenomickým přístupem. Ačkoli metagenomika přináší přesnější kvalitativní výsledky, tak prakticky neumožňuje stanovení početnosti jednotlivých taxonů. V našem projektu se zaměřujeme na zastoupení motýlů v potravě letounů. Měřili jsme celkovou délku a vybrané části těla nočních motýlů, u kterých je známa nízká stravitelnost. Mezi takové patří nohy, oči a frenulum. Tato měření jsme provedli na 50 druzích nočních motýlů. Všechny rozměry vybraných tělních částí korelují s velikostí těla. Dále jsme netopýra druhu Plecotus austriacus krmili určenými můrami a následně jsme provedli morfologickou analýzu získaného trusu. Nejčastěji se z nestrávených zbytků zachovávají fragmenty nohou a frenula. Rozměry těchto fragmentů umožnily zjistit velikost těl konzumovaných motýlů. Pro určení zastoupení Lepidopter ve vzorku trusu jsme používali procentuální objem (percentage volume). Pro kontrolu této metody jsme získané hodnoty porovnali s procentuálním zastoupením Lepidopter v podané potravě. Chyba odhadu procentuálního objemu byla průměrně 4,42%. Tyto poznatky byly aplikovány při morfologické analýze vzorků z přírody, u kterých byla provedena i metagenomická analýza. Výsledky poukazují nejen na nevyužitý potenciál morfologické analýzy, ale také na nedostatky molekulárního přístupu.