Informace o publikaci

Wilsonova choroba: analýza souboru 35 dětských pacientů

Autoři

PROCHÁZKOVÁ Dagmar POUCHLÁ Slávka DASTYCH Milan KONEČNÁ Petra SLABÁ Kateřina FAJKUSOVÁ Lenka

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Wilsonova choroba (WD) (MIM 277900) je vzácná, autosomálně recesivní porucha metabolizmu mědi, způsobená mutacemi v ATP7B genu (606882), který je lokalizován na chromozomu 13q14.3 a kóduje ATP7B protein. Deficit ATP7B vede ke snížení hodnoty ceruloplasminu (CP) v krvi, postižení jaterních hepatocytů i dalších orgánů (mozek, oko, ledviny). Udávaná incidence choroby činí asi 1:30 000-50 000 živě narozených dětí. Klinické příznaky jsou velmi variabilní od asymptomatických forem, přes chronické postižení jater, akutní selhání jater, neuropsychiatrické příznaky a akutní hemolytickou anémii. Metodika: Autoři prezentují zkušenosti ze souboru 35 dětských pacientů s WD diagnostikovaných ve FN Brno (věk 17 měsíců-19 let). Diagnostika se opírá o kombinaci klinických příznaků, biochemické markery [hodnota CP a mědi v séru (Cu/S), odpady mědi v moči za 24 hodin (Cu/M)], histologické vyšetření jaterní tkáně, stanovení obsahu mědi v jaterní sušině a DNA analýzu ATP7B genu. Výsledky: První příznaky WD se v průměru objevily v 9,9 letech věku. V dětském věku převažuje forma jaterní (30 probandů). Smíšenou formou, tj. jaterní formou + neurologickou či psychiatrickou formou, bylo postiženo 5 probandů. Pět probandů bylo diagnostikováno v rámci family screeningu, nejmenší měl 17 měsíců věku. Čtyři dívky podstoupily ortotopickou transplantaci jater pro akutní selhání jater. Tři dívky trpěly akutní hemolytickou anémií. Žádné dítě nemělo tzv. Kayser-Fleischerův prstenec (depozita mědi v Descemetově membráně rohovky). Tři nosiči patogenní sekvenční varianty (p.H1069Q) měli neurologické příznaky: třes, dysartrii, hypomimii, poruchu koordinace pohybu a dystonii. Jedna probandka s genotypem (p.H1069Q)/(p.H1069Q) trpí od časné dospělosti bipolární afektivní poruchou. Další probandka s genotypem (p.H1069Q)/(p.W779X) je léčena pro úzkostnou poruchu. Medián hodnot CP v séru činil 0,16 (0,02;0,28) g/l. Medián Cu/S činil 8,6 (2,8;14,7)µmol/l. Medián Cu/M činil 2,8 (0,82;15,4) µmol/24 hod. Koncentrace CP v krvi byla snížena u 77,5% dětí a u 72,5% byl odpad mědi v moči za 24 hodin vyšší než 1,6µmol. V souboru bylo určeno 67 mutantních alel v ATP7B genu (rate of mutation detection 95,7%). Byly detekovány dvě nové patogenní sekvenční varianty v ATP7B genu [c.2732C>T;(p.A911V); c.2324C>T;(p.A775V)] a 18 již popsaných. Nejčastější patogenní sekvenční variantou je c.3207C>A;(p.H1069Q) (53.7%). Závěr: Při včasné diagnostice a léčbě je prognóza Wilsonovy choroby dobrá. Family screening WD umožňuje záchyt nemoci v počátečním stádiu onemocnění. Konvenční diagnostická kritéria, která platí pro dospělé, povšechně platí i pro děti. Nemusí být vždy 100% u nejmenších pacientů. Nejúčinnější byla DNA analýza ATP7B genu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info