Informace o publikaci

John Chrysostom and Goths : christianization efforts

Název česky Jan Zlatoústý a Gótové : snahy o christianizaci
Autoři

JURÍK Mirón

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek věnuje pozornost christianizaci Gótů a barbarů, kterou vykonával konstantinopolský patriarcha, Jan Zlatoústý. Prostřednictvím jeho písemné pozůstalosti, zachovalé hlavně v listech a homiliích, můžeme zjistit, jaké bylo jeho vnímaní barbarů a christianizace mezi nimi, ale také postoj vůči problematickým formám křesťanství např. arianismu. Taky známe jeho christianizační snahy za hranicemi římského impéria, konkrétně v Góti obývané krymské oblasti. Právě díky tímhle snahám a písemným pramenům jsme schopni rekonstruovat rolu křesťanství v problematice integrace barbarů do Římské říše, ale také můžeme zkoumat, jakou rolu hráli v jeho očích barbaři v dějinách spásy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info