Informace o publikaci

Komparativní ptilochronologie a investice do opeření u tropických a temperátních ptáků

Logo poskytovatele
Autoři

HORÁK Kryštof ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Ptáci jsou modelovou skupinou studia latitudinálních změn v životních strategiích a tempu života. Každoroční tvorba nového opeření patří mezi energeticky nejnáročnější a nejdůležitější investice ptačího života. Komparativní ptilochronologická analýza na rozdílných latitudách však dosud chybí. Tato práce zkoumá rozdíly v investicích do opeření pěvců ve dvou odlišných prostředích: tropické Africe (Kamerun) a temperátní střední Evropy (Česká republika). V rámci tohoto latitudinálního kontrastu byla u 50 tropických a 50 temperátních druhů porovnávána růstová rychlost ocasních per a výskyt kazových proužků. Rychlost růstu byla porovnávána v rámci různých migračních strategií, tělesné hmotnosti a dalších aspektů. V souladu s očekáváním bylo zjištěno, že tropickým ptákům rostou ocasní pera výrazně pomaleji než temperátním, a to bez ohledu na fylogenetickou příbuznost. Rychlost růstu per však není primárně dána prostředím v místě pelichání, neboť stejnou rychlost růstu per sdíleli temperátní rezidenti a dálkoví migranti pelichající v tropech. Pomalejší růstová rychlost tropických druhů tak souvisí spíše s celkově pomalejším tempem jejich života oproti temperátním druhům, či s rozvolněním selekčního tlaku na kvalitu opeření v tropech. To naznačují i výsledky analýzy kazových proužků, které byly třikrát častější u tropických druhů. Rychlost růstu per a kvalita peří je dalším znakem jasně poukazujícím na rozdíly v ekologii a fyziologickém nastavení tropických a temperátních ptáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info