Informace o publikaci

Kavka obecná (Corvus monedula), srovnání rozšíření v Jihomoravském kraji po dvou dekádách

Autoři

HORÁK Kryštof

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Kavka obecná, je druh s velkou populační dynamikou. V minulosti byla v otevřené krajině hojná, v 80. letech však nastal výrazný pokles její početnosti. Při celorepublikovém mapování pro hnízdní atlas v letech 1973–77 byla kavka zaznamenána v 71 % kvadrátů, v letech 2001–3 v 45 % a v posledním mapování 2014–17 v 33 %. Příčiny úbytku nejsou jasné, ale pravděpodobně jde o kombinaci faktorů, kde hraje velkou roli změna hospodaření v krajině (především intenzifikace zemědělství, obdobně jako v případech jiných druhů otevřené krajiny) a úbytek vhodných doupných stromů. Ve volné krajině kavka téměř vymizela a většinu naší současné populace tvoří synantropně žijící ptáci. Kavky jsou velmi přizpůsobivé a zvláště v městském prostředí dokáží být překvapivě nenápadné. V návaznosti na mapování hnízdního výskytu, které probíhalo před necelými dvaceti lety (v r. 2001, Horal et al. 2002) na území Jihomoravského kraje, bylo v tomto a následujícím roce iniciováno obdobné mapování. V letošní sezoně se do mapování zapojilo přes 20 dobrovolníků a podařilo se pokrýt celou rozlohu Jihomoravského kraje. Detailně byla situace zkoumána v Brně, přičemž zde bylo prokázáno zhruba sto hnízdících párů, což je desetkrát více než před 18 lety. Celkové předběžné výsledky porovnávající obě akce tedy odhalují výrazný nárůst hnízdní populace a naznačují nové trendy ve výskytu tohoto zajímavého druhu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info