Informace o publikaci

členka redakční rady СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО

Název česky členka redakční rady Sociální právo
Autoři

SELUCKÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Šéfredaktor / členství v redakční radě odborného časopisu
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace