Informace o publikaci

Evaluation of dental arch relationships in 5-year-old children with unilateral cleft lip and palate after neonatal cleft lip repair

Název česky Hodnocení mezičelistních vztahů u pětiletých pacientů s jednostranným rozštěpem rtu a patra po neonatální operaci rtu
Autoři

ROUSI Margarita BRYŠOVÁ Alena VOKURKOVÁ Jitka KOŠKOVÁ Olga

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Citace