Informace o publikaci

Neurčité právní pojmy, správní uvážení a jejich přezkum

Autoři

BRAŽINA Radislav SKULOVÁ Soňa

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Budeme-li vycházet z definic uvedených v Právnickém slovníku, je více než zřejmé, že zkoumané fenomény (neurčité právní pojmy a správní uvážení ) jsou si poměrně blízké a přitom se současně od sebe značně odlišují. Oba uvedené instituty přitom slouží tomu, aby veřejná správa mohla (víceméně) pružně reagovat na jednotlivé životní situace, a také přicházet s řešeními, která budou vhodná pro daný konkrétní případ. Nicméně samotná skutečnost, že oba fenomény mají obecně sloužit obdobnému cíli, tedy zákonnému a správnému naplňování příslušných úkolů veřejné správy při současném respektování práv a zájmů dotčených osob, ještě neznamená, že by se mohly libovolně zaměňovat a že by je nebylo potřebné od sebe odlišovat. Skutečnost, zda se má v konkrétním případě jednat o výklad neurčitého právního pojmu či užití správního uvážení, má totiž zásadní význam z hlediska posouzení toho, co „vše může správní orgán učinit“, resp. je povinen to učinit, a resp. také jakým způsobem a v jaké intenzitě. Zásadnějším se potom jeví toto rozlišení pro budoucí soudní přezkum, kde, dle platné české úpravy správního soudnictví na jednu stranu výklad neurčitých právních pojmů (navzdory tomu, že se může jednat o odbornou otázku) zcela podléhá soudnímu přezkumu, oproti správnímu uvážení, jež je podrobeno soudní kognici v omezeném rozsahu. Otázce základů, důvodů a souvislostí rozdílného přístupu k přezkumu užití neurčitých právních pojmů a správního uvážení, a to zejména ve specifické oblasti rozhodování o správním vyhoštění se věnuje tento příspěvek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info