Informace o publikaci

Schools as Linguistic Space: Multilingual Realities at Schools in Vienna and Brno

Název česky Školy jako prostor jazyků: Monojazyčná realita na školách ve Vídni a v Brně
Autoři

SCHWARZL Lena VETTER Eva JANÍK Miroslav

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V tomto projektu, který zahrnuje různé instituce ve Vídni a v Brně, jsme se zaměřili na šest škol a sledovali jejich pozicování ve vztahu k jazykové politice se zvláštním zaměřením na to, jak žáci dané školy vnímají toto pozicování. Kromě toho jsme se nahlédli jazykový repertoárů žáků a na způsoby, v nichž školy řeší různé jazykové zdroje. V rámci tohoto projektu jsme překročili geografické, institucionální i metodologické hranice. Překonání institucionálních hranic nám umožnilo zahrnout širokou škálu perspektiv a uplatnění multimodálního nám dále pomohlo komplexně zachytit školu jako jazykový prostor. V tomto příspěvku se zaměřujeme na analýzu jazykově politických dokumentů, rozhovory s řediteli a na jazykové portréty žáků (včetně rozhovorů), avšak nezkoumáme data z linguistic landscaping a soundscaping, ani pozorování výuky ve třídě. Výsledky ukazují, že jazyková politika a jazykové režimy vedou k podobným realizacím napříč geografickými hranicemi a že dichotomie uniformita - pluralita je ve školách poměrně podobná. Monolingvní norma se zdá být stále přítomna a žáci se jí přizpůsobují.
Související projekty: