Informace o publikaci

Hodnocení mezičelistních vztahů u pětiletých pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem po neonatální operaci

Autoři

ROUSI Margarita BRYŠOVÁ Alena VOKURKOVÁ Jitka KOŠKOVÁ Olga

Druh Další prezentace na konferencích
Citace