Informace o publikaci

Hodnocení mezičelistních vztahů u pětiletých pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem po neonatální operaci

Autoři

ROUSI Margarita BRYŠOVÁ Alena VOKURKOVÁ Jitka KOŠKOVÁ Olga

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Citace