Informace o publikaci

GDPR a registr smluv

Autoři

MALÝ Jan PERNICA Petr

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj IT Systems
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova personal data processing contract; register of contracts
Popis S nabytím účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), které za nezákonné zpracování osobních údajů stanoví poměrně vysoké sankce, se zvýšilo obecné povědomí o nutnosti zabezpečit řádné nakládání s osobními údaji. Jedním z institutů, kterému je ze strany správců a zpracovatelů osobních údajů věnována zvýšená pozornost, je institut smlouvy o zpracování osobních údajů.