Informace o publikaci

Career Adaptability and Social Support of Vocational Students Leaving Upper Secondary School

Logo poskytovatele
Název česky Kariérní adaptabilita a sociální podpora absolventů středních odborných škol a učilišť
Autoři

HLAĎO Petr KVASKOVÁ Lucia JEŽEK Stanislav HIRSCHI Andreas MACEK Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Career Assessment
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1069072719884299
Doi http://dx.doi.org/10.1177/1069072719884299
Klíčová slova career adaptability; Career Adapt-Abilities Scale; social support; parental support; teacher support; peer support
Popis Studie je zaměřena na ověření psychometrických vlastností nástroje Career Adapt-Abilities Scale—Czech Form, který měří psychosociální konstrukt kariérové adaptability. Dále jsme ve studii zjišťovali vztahy mezi podporou poskytovanou rodiči, učitelskou podporou, podporou vrstevníků, a to se čtyřmi komponentami kariérové adaptability (zájem, kontrola, zvídanost, sebedůvěra). Sociální podpora poskytovaná významnými osobami ze sociálního okolí žáka byla pozitivně spojena s kariérovou adaptabilitou, přičemž různé zdroje sociální podpory přispívali k úrovni jednotlivých komponent kriérové adaptability rozdílně. Kariérový zájem a sebedůvěra byly asociovány s rodičovskou psychosociální podporou, podporou ze strany učitelů a vrstevníků, zatímco kariérová kontrola byla asociována pouze s rodičovkou a vrstevnickou podporou. Kariérová zvídavost byla asociována se sociální podporou poskytovanou učiteli a vrstevníky. Dále bylo zjištěno, že rodičovská instrumentální podpora nebyla spojena se žádnou z komponent kariérové adaptability.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info