Informace o publikaci

Název podnikatele jako věc a převod práv k němu se vztahujících

Autoři

PULLMANNOVÁ Helena

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Obchodní právo
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova Trade Name; Corporate Name; Thing; Trasferability
Přiložené soubory
Popis Článek se věnuje vývoji právní úpravy názvu podnikatele (obchodního jména) na našem území od roku 1918 do současnosti a rozebírá právní povahu názvu podnikatele ve smyslu obchodní firmy, názvu podnikatele fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku a podnikající právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku – tj. pro účely tohoto článku „názvu podnikatele v širším slova smyslu“ – se zaměřením na zodpovězení otázky, zda je název podnikatele (v uvedeném širším smyslu) věcí v právním smyslu, a zda jsou práva, jež jsou dovozována k těmto označením, převoditelná, či nikoli. Přestože pojmu „obchodní jméno“ dnes účinné právní předpisy našeho právního řádu v zásadě neužívají (tento pojem byl v minulosti nahrazen pojmem „obchodní firma“; viz níže), používá jej autorka na některých místech s ohledem na skutečnost, že uvedený pojem ve výsledku představuje jen druhou stranu téže mince (pojmu „název podnikatele“), která je takto označována v oblasti práva duševního vlastnictví. Název podnikatele (obchodní jméno) lze definovat jako slovní označení, pod kterým podnikatel vykonává svou podnikatelskou činnost. Označení „název podnikatele“ je pak bližší oblasti občanského a obchodního práva. Článek vychází z právních předpisů účinných na našem území od roku 1918 do roku 2019, relevantní judikatury Nejvyššího soudu, komentářové literatury k relevantním ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a české odborné literatury k dané problematice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info