Informace o publikaci

Designing an ESP Course

Název česky Tvorba kurzu angličtiny pro specifické účely
Autoři

DLABOLOVÁ Daniela SUCHOMELOVÁ-POLOMSKA Agnieszka

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zeszyty glottodydaktyczne
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
www
Klíčová slova ESP; needs analysis; specific disciplines; syllabi; materials development; ESP testing
Popis Tématem příspěvku je seznámení s komplexním procesem tvorby kurzu odborné angličtiny pro bakalářské studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy University v Brně. S vědomím rozmanitosti požadavků různých studijních směrů společně s nepřírodovědným vzděláním učitelů angličtiny se jeví jako efektivní postup tvořit kurz na základě společného rámce z vybraných jazykových funkcí a akademických dovedností. Specifika jednotlivých oborů jsou přitom zachována přidělením dostatečného prostoru pro typické žánrové útvary studovaných disciplín.