Informace o publikaci

Pojetí informační gramotnosti v ŠVP : analýza kurikula tří vybraných středních škol

Autoři

ČERNÝ Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Technology and Information Education
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.jtie.upol.cz/getrevsrc.php?identification=public&mag=jti&raid=151&type=fin&ver=3
Doi http://dx.doi.org/10.5507/jtie.2019.010
Klíčová slova informatics; information literacy; work with information; media literacy; didactics; competence
Popis Kvalitativní empirická studie se zaměřuje na roli informační gramotnosti v kurikulu tří vybraných škol – gymnázia, zdravotnické školy s oborem praktická sestra a knihovnické střední školy. Využívá přitom dokumentovou analýzu tří školních vzdělávacích programů. Cílem článku je uchopení tématu informační gramotnosti ve zmíněných školách a sledování jeho předmětových, ale i průřezových přesahů. Nabízí pohled nikoli na to, jak je informační gramotnost učena, ale na její kurikulární uchopení ve školních vzdělávacích programech. Z analýzy se podařilo provést jak základní diskusi didaktickou, tak také sledovat hlavní témata nebo zajímavé aspekty, které s rozvoje informační gramotnosti souvisejí – její vztah s mediální gramotností, s kritickým myšlením, s kompetencemi k učení nebo snahu využít ji pro větší vazbu mezi vzdělávacím obsahem a okolním světem.
Související projekty: