Informace o publikaci

Bottom-up Linguistics. Perspectives and Explorations with a Postscript on Language and Reality

Název česky Lingvistika zdola nahoru. Možnosti a zkoumání s dodatkem o jazyku a skutečnosti
Autoři

RASTALL Paul

Druh Odborná kniha
Citace
Popis Lingvistika zdola nahoru představuje alternativu k většině mainstreamových pohledů na jazyk a na lingvistickou analýzu. Tento přístup zkoumá jazykové jednotky a vztahy v jejich vícerozměrné diverzitě. Současně jazykové jednotky pojímá jako způsob, jakým mluvčí vyjadřují své komunikační potřeby, a jako způsob, jakým se tvoří verbální skutečnost. K zobecněním se dospívá z pozorování, přičemž se respektuje diverzita uvnitř jazyků a napříč jazyky. Přístup bere v potaz jak informační, tak signalizační vlastnosti řeči.